Liên Hệ

Để có thể liên hệ với chúng tôi, mọi cần phải có một chiếc gmail. Địa chỉ liên hệ của chúng tôi duy nhất là

Chúng tôi sẽ không yêu cầu các bạn cung cấp mật khẩu hay tài khoản. Hãy cẩn thận bị ai đó giả danh chúng tôi để lừa đảo!