Liên Hệ

Để có thể liên hệ với chúng tôi, mọi cần phải có một chiếc gmail. Địa chỉ liên hệ của chúng tôi duy nhất là

  • Lienhe@bancadoithuong2020.com

Chúng tôi sẽ không yêu cầu các bạn cung cấp mật khẩu hay tài khoản. Hãy cẩn thận bị ai đó giả danh chúng tôi để lừa đảo!